Certifikace

ISO 9001:2008

Firma OMEGA SERVIS HOLDING, a.s. je držitelem tohoto certifikátu již od roku 1996. Plnění všech požadavků tohoto standardu je ověřováno každoročním dozorovým auditem. Certifikát zahrnuje silniční i kombinovanou přepravu, v souladu s předpisy ADR 2009 (Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí) a RID (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí).

SQAS Certifikát

Naše společnost prochází každé tři roky hodnocením a certifikací SQAS (Safety and Quality Assessment System) posouzením bezpečnosti, kvality a environmentálních aspektů pomocí standardizovaných hodnocení.

GMP+ B4: Transportation

V roce 2015 jsme se stali držiteli certifikátu GMP+B4: Transportation.
Tento certifikát GMP (Good Manufacture Practise) pokrývá oblast silniční přepravy krmiv a krmných ingrediencí. O veškerých přepravách krmiv jsou vedeny údaje a monitorovány případné neshody tak, aby přepravované produkty nebyly vystaveny žádným negativním vlivům a nebyla ohrožena jejich kvalita. Každý rok je plnění standardu ověřováno dozorovým auditem.

GCA QMS systém

V současné době probíhá zavádění GCA systému řízení jakosti. Cílem je sjednocení systému kvality s ostatními pobočkami naší mateřské společnosti Group Charles André GCA.
Tento systém pokrývá veškeré firemní procesy od nákupů přes dílenskou činnost až po uskutečnění přeprav. V systému je kladen velký důraz na zpětnou vazbu, monitorování neshod a následný proces zlepšování k dosažení hlavního cíle, tedy spokojenosti zákazníka. Implementace tohoto systému bude ukončena v roce 2017.


Naši řidiči každoročně absolvují pravidelná školení řidičů na vysoké úrovni ve školícím středisku pro dopravce - ČESMAD BOHEMIA. Jsme členy následujících organizací a profesních sdružení:

  • ECTA
  • EPCA
  • Česmad/IRU
  • BIC