Požadavek na přepravu

Váš zájem o služby firmy Omega Servis nás těší. Vyplňte prosím co nejpřesněji minimálně povinné položky formuláře (tučně). Pro lepší oriantaci jsme ke každému poli formuláře přidali krátkou nápovědu. Přesný a úplný požadavek zrychlí a zjednodušší další komunikaci.
Kontaktní údaje

Pokud jednáte jménem nějaké organizace nebo firmy, uveďte její název

Jméno osoby, která záležitost vyřizuje a na níž se můžeme obrátit s případnými dotazy k zadání

/

formát: +420123456789

Zadejte e-mailovou adresu, prostřednictvím které chcete komunikovat. Na tuto adresu bude zaslána i kopie vyplněného formuláře.
formát: jmeno@domena.cz

Přeprava

Zadejte název místa, případně i zemi, kde se má přeprava zahájit. Pro jednoznačnou identifikaci je ideální poštovní směrovací číslo.

Zadejte název místa, případně i zemi, kde má přeprava končit. Pro jednoznačnou identifikaci je ideální poštovní směrovací číslo.

Název přepravované látky, nejlépe chemický nebo obecně známý. Pouze obchodní název nebo značka produktu většinou nereflektuje povahu zboží.

Pouze pro nebezpečné zboží dle klasifikace dohody ADR/RID – údaj slouží pro základní identifikaci povahy látky (např. radioaktivní, výbušná, korozivní, jedovatá, atp. ).

Pouze pro nebezpečné zboží dle klasifikace dohody ADR/RID – údaj slouží k přesnému určení povahy látky a na jeho základě lze posoudit vhodnost přepřavní technologie.

Jde-li o jednotlivou přepřavu, uveďte konkrétní datum. U opakujících se přeprav definujte celé období realizace, např. leden 2010, rok 2011

Počet přeprav nebo celková tonáž nákladu k dodání v uvedeném termínu.

Poznámka

Jakákoliv informace, která zpřesní a vyjasní Váš požadavek, je vítána.

Automatic page translation